Witamy na stronach Stowarzyszenia Fregata

O nas

Kim jesteśmy?

Logo Fregata bw

Stowarzyszenie FREGATA to grupa osób, których połączyło wspólne zamiłowanie do żeglarstwa i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie powstało w wyniku oddolnej inicjatywy rodziców dzieci z gminy Głogów Małopolski, aktywnie uczestniczących w zajęciach żeglarskich organizowanych od kilku lat przez Uczniowski Klub Sportowy "Żagielek" w Zabajce i ma m. in. na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży, w szczególności żeglarstwa, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Wspomniani rodzice w 2015 roku, działając wówczas jeszcze jako nieformalna grupa osób, zorganizowali weekendowe wyjazdy żeglarskie dla 15 dzieci z gminy Głogów Małopolski nad Jezioro Tarnobrzeskie i Jezioro Solińskie, w ramach których dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności żeglarskie na małych żaglówkach typu Optimist. Zawiązana podczas wspólnych wyjazdów więź zaowocowała pomysłem założenia Stowarzyszenia, które wychodziłoby naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, rozszerzając tym samym ofertę organizacji pozarządowych zajmujących się organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W rezultacie w dniu 19 stycznia 2016, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego formalnie zarejestrowane zostało Stowarzyszenie FREGATA. Od tego czasu podejmujemy szereg działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na działalność naszego stowarzyszenia.